Temetés

"Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higyjetek Istenben, és higyjetek én bennem. Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy a hol én vagyok, ti is ott legyetek." (János 14, 1-3)


Tudjuk, hogy szerettük elköltözése nemcsak mélyen megrendíti Önöket és lelki fájdalommal jár együtt, hanem a temetéssel kapcsolatos feladatok és terhek is az itt maradókra hárulnak. Ebben szeretnénk a segítségükre lenni.

Mindenek előtt hangsúlyozzuk, hogy a temetési szertartás középpontjában Isten igéje, a feltámadás hirdetése áll. Mindemellett a református egyházi temetés végtisztességadás is, megemlékezés az elhunyt életútjáról, hálaadás az életében elnyert áldásokért, a hozzátartozók búcsúzása elköltözött szerettüktől.

Egyházközségünk a területünkön - 1151 és 1152 irányítószámú címen- élt és/vagy erősen a gyülekezethez kötődött elhunytak búcsúztatását vállalja.
Az egyházi temetés bejelentése a Lelkészi Hivatalban történik (1151 Budapest, Kossuth utca 1.). A Hivatal nyitva tartása: hétfő, szerda 9.00-14.00 óra, kedd, csütörtök 14.00-17.00 óra között folyamatosan. A gyászolók a temetési szolgálatot végző lelkész munkáját megkönnyítik azzal, ha összefoglalják az elhunyt rövid életrajzát (gyermekkora, neveltetése; családdal, egyházzal való kapcsolata; betegségének körülményei; munkája-hivatása...) és előre átgondolják azt, hogy kik búcsúznak az elhunyttól.

A gyászoló család tagjait a temetést követő vasárnap délelőtt a 10 órakor kezdődő istentiszteletünkre várjuk és hívjuk, ahol a gyülekezet közösségében is megemlékezünk az elhunytról és imádkozunk a gyászolókért.