Esküvő

"A teremtés kezdete óta férfiúvá és asszonnyá teremté őket az Isten. Annakokáért elhagyja az ember az ő atyját és anyját; és ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testté! Azért többé nem két, hanem egy test. Annakokáért a mit az Isten egybe szerkesztett, ember el ne válassza." (Márk 10, 6-9)

A házasság - Isten kijelentése alapján - egy férfi és egy nő Isten előtt kedves szövetségi kapcsolata, Isten és az Ő népe közötti szövetségi kapcsolat képe.
Szeretettel és örömmel várjuk egyházközségünkben a területünkön élő és/vagy hozzánk erősen kötődő fiatal párokat (a vőlegénynek, vagy a menyasszonynak református vallásúnak kell lennie), hogy a polgári hatóság előtt megkötött házasságukra templomunkban, az Úr áldását kérjék. Kérjük eme szándékukat az esküvő előtt fél évvel (minimum 4 hónappal) jelezzék!

A házasság megáldását megelőzően a jegyeseknek 3 gyülekezeti alkalmon és jegyesoktatáson kell részt venni. A jegyesoktatás alapja és vezérfonala a Szentírás - hangsúlyosan házastársakra vonatkozó - igéje és az eskü szövege, amelyet Isten és a gyülekezet színe előtt mondanak el.

A református házassági eskü szövege: "Én, ... esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy, örök Isten, hogy ...-t, akinek most Isten színe előtt kezét fogom, szeretem. Szeretetből veszem el őt / megyek hozzá, Isten törvénye szerint, feleségül. Hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek, és őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomig vagy holtáig, hitetlenül el nem hagyom, hanem teljes életemben hűséges gondviselője / segítőtársa leszek. Isten engem úgy segítsen! Ámen."

Az anyakönyvbe történő bejegyzéshez számtalan információra van szükség, ezért kérjük a házasulandókat, hogy a személyes találkozásra hozzák magukkal a saját, valamint a szülőkre (név, vallás, lakcím, szül.idő, szül.hely, foglalkozás), tanúkra (név, vallás, foglalkozás, lakcím) vonatkozó pontos adatokat.

Isten igéjével kívánunk sok áldást a közös útra: "Az Úr pedig megy vala előttök nappal felhőoszlopban, hogy vezérelje őket az úton, éjjel pedig tűzoszlopban, hogy világítson nékik, hogy éjjel és nappal mehessenek. Nem távozott el a felhőoszlop nappal, sem a tűzoszlop éjjel a nép elől." (2Mózes 13, 21-22)