Férfi bibliaóra

"Áldott az a férfi, a ki az Úrban bízik, és a kinek bizodalma az Úr; Mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, a mely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és a levele zöld marad; és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik."

A FÉRFI BIBLIAÓRÁKAT MINDEN HÓNAP MÁSODIK HÉTFŐJÉN TARTJUK, 18:30 ÓRAI KEZDETTEL A GYÜLEKEZETI TEREMBEN.

Egyházközségünk férfi tagjai a bibliaórákon, lelkipásztori vezetéssel beszélgetnek a napi ige üzenetéről, feladataikról, szerepeikről. Hisszük, hogy az Istennel való közösségben, kortól függetlenül mindenki találhat szolgálati lehetőséget, akár a gyülekezeti közösségében, a családban vagy épp országunk-népünk életében.
A rendszeresen járó férfiak véleménye szerint áldott az az idő, amit itt, testvéri légkörben töltenek el. Az Úrtól készített lehetőség ez, az egymás hite általi épülésre, az ige megértésére, az imádságban történő elcsendesedésre.

Szeretettel hívjuk és várjuk az egyházközség minden érdeklődő férfitagját alkalmainkra!